Vluchtelingen in Gorinchem

Inmiddels is het voormalig belastingkantoor de verblijfplaats van zo'n 300 asielzoekers. Zaterdag 23 januari jl. was er 'Open Huis', zo zag je dat er in korte tijd veel werk was verzet. De VVD houdt 'vinger aan de pols', met name ten aanzien van de veiligheid, zowel binnen als buiten de muren van de opvang.

5 oktober 2015 

Lingewijk-bewoners bieden een petitie aan tegen de opvang van vluchtelingen in hun wijk. De petitie was door ruim 600 mensen ondertekend. Na de overhandiging ging wethouder Eva Dansen in de hal van het stadhuis in gesprek met verontruste Lingewijkers en gaf ze aan de zorgen te delen en samen naar oplossingen te willen zoeken.

28 oktober 2015 

Tijdens een ingelaste raadsvergadering heeft de raad het voorstel aangenomen om vluchtelingen op te vangen in het voormalige Belastingkantoor.

Er waren circa 50 bewoners naar het stadhuis gekomen om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering verliep in goede sfeer

De raad stemt in met het opvangen van maximaal 300 vluchtelingen voor maximaal 24 maanden.. Dat en andere randvoorwaarden heeft de gemeente vastgelegd in een bestuursovereenkomst met het COA. Alle partijen stemden in met het raadsvoorstel met uitzondering van Stadsbelang.

Opvang van vluchtelingen

Raadsvergadering 24 september 2015

De opvang van vluchtelingen was het eerste punt waar de raad uitvoerig bij stil stond. Eerder deze maand vroeg een meerderheid aan het college om snel actie te ondernemen om de vluchtelingen die naar Nederland komen, ook op te kunnen vangen in Gorinchem. 

Een raadsbrede motie werd aangenomen en het college kon meteen melding maken dat het voormalig Wellantcollege aan de IJsbaan wordt aangeboden als tijdelijke opvanglocatie voor een periode van 6-24 maanden. Een brief om de inwoners van de Lingewijk te informeren werd meteen donderdagavond bezorgd in de wijk. 


De inbreng van de VVD in de raad:


Als de moedigen van deze tijd ver van huis een plek vragen, in onze lage landen, zullen ze niet ook in Gorinchem stranden. Hulp is een breed begrip, het structureren van een crisis ook. En daarbij: nood breekt wet. De situatie van de grote stroom vluchtelingen naar Europa, Nederland, Gorinchem is een realiteit en is super ingewikkeld, zorgelijker dan ooit, en ook beladen. Dat vraagt om een zorgvuldige benadering. De VVD vindt daarom de motie van PvdA hartstikke sympathiek, en tegelijkertijd zo logisch ook dat we als VVD nog iets dieper op de materie in willen zoomen om juist niet aan die zorgvuldigheid voorbij te willen gaan.

De verhalen de foto’s de gedichten die mensen erover schrijven, ze komen allemaal heel erg binnen. En waar ik in een eerder stadium de ver van je bed show kunt rationaliseren,  werd ook mijn beeld sterk ingekleurd door foto’s van een jongen in het zand, ver van huis. Ik noem het omdat ik op dat moment wel drie gezinnen zou willen opvangen en dat dus meteen duidelijk maakt dat je moet blijven nadenken. Zij die niet stranden, stranden alsnog, in een zee… van discussie. En waar gaat die discussie over? OF er nood is voor mensen uit Syrië? Ja. Oorlog, dood, verderf ,verkrachtingen, verdrinkingen verstikkingen.

De discussie gaat over twee kanten van een medaille. Een kant gaat over de mensen die vluchten voor hun leven. Het standpunt van de VVD voor deze ontheemde mensen is zowel lokaal als landelijk: Allen die vluchten voor hun leven verdienen hun moed beloond te zien worden en moeten worden geholpen. Alle vluchtelingen ja, die vluchten voor hun leven. Vrouwen en kinderen, en ook mannen, vaders van gezinnen. Het zijn mensen voor wie Asielbeleid binnen Europa en het rijk moet helpen.  Dat gebeurt ook en wij rekenen op structureel houdbaar en menselijk werkbaar beleid. De hulpvraag van het rijk aan gemeenten is verdedigbaar en steunen wij. Dat is overigens in deze gevallen wederkerig: zo redde op zondag 20 september een Syrische vluchteling die arts is, een man uit Weert op straat zijn leven. Moge duidelijk zijn dat er heel veel good guys tussen zitten die ons land zullen versterken, zullen integreren en hier een maatschappelijk leven op zullen bouwen.

 

Aansluiten bij landelijke organisaties is het uitgangspunt, en tegelijkertijd zijn er bedrijven zoals Damen Shipyards die aangeven een maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen, die voorbijgaat aan nu op korte termijn schoenen inzamelen maar die alles te maken heeft met lange termijn visie, zoals werkgelegenheid bieden, opleiden enzovoorts. Dit is grandioos en geldt ook voor Gorinchemmers die zelf op het idee komen op anderhalve uur per week iets te doen wat een vluchteling helpt, een sollicitatiebrief schrijven bijvoorbeeld.

De VVD roept het college op een aanspreekpunt, baangeleider, ideeën-ophaler, spin in het web te zijn voor deze bedrijven en lokale initiatieven, de gemeente is daartoe geëquipeerd en wij zijn benieuwd naar uw ideeën hierover, voorzitter.

 

De andere kant van de medaille. Ik benoem de gedachten want zij zijn op straat te horen: Een categorie anders, een die opportuun is, niet zozeer vlucht, maar het beter wilt hebben, en. Niet van plan is onderdeel te zijn van de samenleving waar hij of zij woont. En geef ze eens ongelijk. Maar het collectief in Gorinchem heeft daar mogelijk onder te lijden. Dat moet ook op geanticipeerd worden. Het is naief om te denken dat er niet een flinke dosis bad guys deze kant ook weet te vinden. Plaats voor  jonge testosteronbommen opzoek naar actie en beter leven, ik snap het, maar we hebben het niett. Wel ontwrichten ze dagelijks vluchtelingenkampen waar mij via social media berichten over bereiken, van vrouwen en kinderen die s nachts niet naar de wc durven omdat ze anders aangerand of erger worden, of in oostenrijk 2000 euro netto eisen. Een knap bedrag wat niet iedereen netto verdient. Dat is verschrikkelijk en niet sociaal. Radicalisten die onder een dekmantel binnenkomen zijn wellicht een uitzondering maar ook die angsten leven. En ook dat begrijpen we. Overtrokken? Afgelopen maandag zwaaiden er in Duitsland IS vlaggen onder de Syrische vluchtelingen. Dat is geen nood, dat is annexatie. Wat zegt dit nu?

 

-        Dat we angst niet moeten negeren maar onderkennen door het te benoemen, ervoor te zorgen als gemeente dat we helpen

-        Ervoor te zorgen dat we mensen die participeren in Gorinchem absoluut gelijk behandelen, daaronder vallen de startende Gorinchemmer die hier als vluchteling binnenkomt..

-        Ervoor te zorgen dat we plek in onze stad vinden voor opvang.  En goed opletten dat Gorinchemmers die nu een woning zoeken straks minder kans hebben tot het vinden van een woning.

-        Er voor te zorgen dat Gorinchemmers zich niet verdreven voelen maar compassie omzetten in hulpdaden. De gemeente heeft hierin een hartstikke belangrijke taak en opdracht. Draagvlak door hele goede communicatie, door eerlijk en rechtvaardig humaan beleid, anticiperen op mogelijk schrijnende situaties, incidenten door nu goed na te denken over sociaal beleid, huisvesting scholing e.d. Wethouder met deze portefeuille moet goed zichtbaar, benaderbaar en communicatief sterk optreden.

 

 

Ik noem dit omdat angst ook kan worden ontmanteld in plaats van ingeboezemd. Kan worden voorkomen door als er straks een opvanglocatie naast je huis staat, er wordt gesproken middels buurtbijeenkomsten over de impact op hun wijk. Het straatbeeld verandert ook in Gorinchem straks letterlijk.

Tot slot: De VVD roept het college op om bewonersbijeenkomsten te organiseren, nu en straks. Waarom niet nu al Gorinchemmers actief betrekken bij de opvang van vluchtelingen. 


Actuele informatie over de vluchtelingen in Gorinchem