Bestuurlijke vernieuwing 2016


Het roer om: vaste vergaderavond per week

Iedere donderdagavond tussen 19.30 – en 22.00 uur zijn de raadsleden in het stadhuis aanwezig. Iedere donderdag kan een andere invulling hebben.


Het roer om: één onderwerp per vergadering

Op die donderdagavonden bespreken de raadsleden verschillende onderwerpen. Soms tegelijkertijd. Bent u geïnteresseerd in één specifiek onderwerp? Dan komt u alleen voor de vergadering waarin dat onderwerp wordt besproken. U hoeft niet meer af te wachten totdat het onderwerp van uw keuze aan de beurt is. Op de agenda ziet u precies hoe laat een onderwerp behandeld wordt.


Het roer om: meer dynamiek, energie en variatie

‘Vergaderingen van de gemeenteraad zijn saai’. Zo denken veel mensen erover. U misschien ook. Daarom heeft de gemeenteraad een andere vergaderaanpak bedacht. Een aanpak waarin er meer debat is, en meer ruimte voor inbreng van inwoners van de stad

  • Informatie & Ontmoeting: input voor raad; raadsleden laten zich informeren door iedereen die met een onderwerp te maken heeft. praat mee, doe mee, de voorzitter is een raadslid.
  • Beraad & Advies: standpunten worden duidelijker, raadsleden bediscussiëren met elkaar een onderwerp. Spreek in, luister, de voorzitter is een raadslid.
  • Raadsvergadering: besluiten nemen, de raad bespreekt moties en amendementen en neemt besluiten. weinig discussie (meer), de burgemeester is voorzitter en draagt zorg voor de besluitvorming van raadsvoorstellen eventueel met moties en amendementen.


Het roer om: uw denkkracht is gewenst

U heeft verschillende mogelijkheden om raadsleden te laten weten hoe u over hun besluiten denkt. Zo kunt u bijvoorbeeld inspreken tijdens een vergadering. Vanaf nu willen de raadsleden ook uw ideeën en initiatieven betrekken bij hun besluiten.

Wat zijn uw suggesties voor het aanpakken van problemen? Welke onderwerpen ziet u graag op de agenda van de gemeenteraad? De raad nodigt u graag uit om mee te denken in de Ontmoetingen. Ook daarover vindt u meer in de agenda.


Meer informatie: de agenda

De agenda van de vergaderingen staan op de website van de gemeente. U vindt het vergaderschema via deze link: Vergaderschema. Daar leest u welke onderwerpen er worden behandeld. Ook leest u hoe laat de sessies beginnen.