VVD verder in minderheidscoalitie

Nieuws uit de coalitie

Afgelopen week is plotseling en zonder duidelijke aanleiding wethouder Eeuwit Klink (CDA)  vertrokken. Hoewel vanuit het CDA is aangegeven, dat er geen politieke redenen aan zijn vertrek  ten grondslag lagen (er was dus geen meningsverschil over politieke koers o.i.d) waren de overige coalitiepartijen (CU/SGP, SP, GroenLinks) onaangenaam verrast door deze stap.

 

Vier wethouders

Dinsdag 17 mei jl. heeft Eeuwit Klink 's ochtends aan het college medegedeeld dat hij per direct stopt als wethouder, vanwege priv├ę omstandigheden. Diezelfde avond zijn de vijf fractievoorzitters en de overgebleven vier wethouders van de coalitie bij elkaar gekomen om de ontstane situatie te bespreken. We hebben toen diverse opties verkend, waarbij het voor ons de voorkeur had om met vijf partijen en vier wethouders door te gaan. Het CDA gaf toen aan tijd nodig te hebben om een en ander te overdenken.

 

Motie

Donderdagavond, na de raadsvergadering, zijn wij verder in gesprek gegaan. We hebben toen opties verder besproken en uitgewerkt. Ook de motie 'Geen vijfde wethouder' van de oppositie van diezelfde avond speelde een belangrijke rol. Zowel onze insteek van dinsdag, als de raadsvergadering, sterkten ons in onze overtuiging dat het beter is met vier wethouders verder te gaan. Het CDA wilde dit met de achterban bespreken. Vrijdagavond zouden we verder praten.

 

Vier partijen

Die avond ontvingen wij een e-mail van het CDA, waarin zij aangeven dat zij zonder collegelid geen deel uit willen maken van de coalitie. Er is het CDA alle ruimte geboden om in de coalitie te blijven, ook zonder wethouder.

Onze intentie is, mede gezien de houding van de raad tijdens de laatste raadsvergadering, om met de zittende vier wethouders door te gaan.

 

Minderheidscoalitie

De vier coalitiepartijen hebben er vertrouwen in, om de komende tijd als minderheidscoalitie door te gaan. De door de oppositiepartijen in de raad uitgesproken steun, draagt daaraan bij.

Continuïteit en stabiliteit van bestuur zijn belangrijk voor Gorinchem. Er liggen nog genoeg mooie uitdagingen voor college, raad en de inwoners van Gorinchem!