De veiligheid in Gorinchem

Op donderdag 6 oktober was de VVD bij de bijeenkomst Samen voor veiligheid.

Alle spelers binnen dit belangrijke domein waren aanwezig. Er werd gesproken over een goede samenwerking tussen politie en de gemeente Gorinchem. Een goede samenwerking is heel belangrijk omdat de tijd dat alleen de politie criminelen en boeven vingen is verleden tijd. De gemeente heb je nodig voor het doorlichten van mogelijk malafide organisaties die een vergunning nodig hebben om in de legale wereld hun vermogens en handel veilig te stellen.

Dat is veelal onzichtbare criminaliteit. Voor wat betreft de juist meer zichtbare criminaliteit kon de heer Stout, teamchef van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de toehoorders geruststellen. Van drugshandel op grote professionele schaal is in Gorinchem geen sprake. Niet dat het er helemaal niet in drugs wordt gehandeld maar er zijn geen alarmerende berichten,z o blijkt uit grondig politieonderzoek. Ander goed nieuws was dat de regio zal worden uitgerust met een ANPR camera, ook wel automatic nummer plate recognition. Hiermee kun je op een belangrijke knooppunt zoals wij die hier in Gorinchem hebben, met de A27 en de A15 een hoop kentekens registreren, zelfs zoeken op ingevoerde kentekens. Zo kunnen criminelen die de stad in en uit komen sneller worden opgespoord! Goed nieuws dus. Met dank ook aan de burgemeester die een waardevolle interventie heeft gepleegd om aanspraak te maken op deze camera.  

Verder hebben we in de stad wel veel last van fietsendiefstal. Een bewaakte fietsenstalling is waar de stad echt over na zou moeten denken, aldus de heer Stout van de Politie. U zult begrijpen: De VVD komt tijdens de begrotingsraad op 10 november met een motie hiertoe!