Begroting 2017 een om trots op te zijn

De derde begroting van dit college en wat voor één! • - Goed en solide • - Eindelijk de financiën op orde • - Investeren in de stad staat centraal We hebben als coalitie waar gemaakt wat we hebben beloofd: financieel op orde Deze begroting biedt ruimte voor nieuwe initiatieven voor Gorinchem De uitgaven blijven binnen de inkomsten, vrijwel alle bezuinigingen zijn gerealiseerd. En deze bezuinigingen waren nodig! Zonder -soms pijnlijke- maatregelen waren we niet waar we nu staan. We zien dat deze coalitie aan de slag is met verder bouwen aan de toekomst van onze gemeente. De stad moet aantrekkelijk zijn en blijven voor wonen & werken, maar ook de moeite waard voor anderen om in te investeren, voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Ruim 23 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken. De VVD wil investeren en verder blijven reorganiseren. Weloverwogen, in datgene wat ook werkelijk bijdraagt aan een structurele verbetering.