Verkiezingsprogramma 2018-2022

De VVD blikt met een goed gevoel terug op de voorgaande raadsperiode, waar we als coalitie partner onze bijdrage hebben geleverd. We begonnen in een financieel onstabiele situatie, met een restant van de bezuinigingsopgave en tegelijkertijd ambitieuze plannen voor de stad.

Onze insteek dat je naast bezuinigen ook moet investeren in Gorinchem hebben we waargemaakt.


Een kleine greep uit wat er is bereikt.

o   Gorinchem is inmiddels financieel weer op orde en onze schuldpositie zal verder afnemen. Dit is een prima prestatie.

o   Daarnaast hebben we toch nog gespaard voor infrastructurele investeringen. Daarmee kunnen we de komende jaren de bereikbaarheid verbeteren.

o   Er is een brede consultatie met de stad geweest over hoe Gorinchem er in 2032 uit zou moeten zien; dat heeft waardevolle inzichten opgeleverd.

o   We hebben ingezet op verruiming van de winkeltijden voor heel Gorinchem en dat is gelukt.

o   Modernisering van de buitensportfaciliteiten was een speerpunt en is gerealiseerd.


Met verstandig, liberaal financieel beleid kunnen we de komende jaren blijven investeren en de stad verder moderniseren. Iedereen die dat werkelijk nodig heeft kan op ondersteuning van de gemeente rekenen.


Meer informatie kunt u vinden onder standpunten op deze website of in het bijgevoegde document.