Perspectiefnota 2019 – 2022

Perspectief? De VVD heeft de afgelopen jaren hard geknokt om de financiën voor Gorinchem weer op orde te krijgen. Het college rekent zich rijk in deze PPN. Het college gaat veel geld uitgeven en dat betekent dat ze ook weer veel gaat lenen. Ongeveer alles wat met veel moeite is bezuinigd en geherstructureerd wordt in de komende 4 jaar ongedaan gemaakt. Een beleid waar ze toch zelf ook deel van is geweest, zowel als collegepartij of via het raadsbrede akkoord. Natuurlijk moet en kan er weer wat meer dan in de voorafgaande moeilijke jaren. Maar de VVD vindt dat je dat doordacht, in overleg en met visie moet doen. Prioriteiten stellen. Wat wil je bereiken, hoe en wanneer. En wat heb je er voor nodig? Dat is zeker niet alleen geld! Een perspectiefnota moet over meer gaan dan geld alleen. Dat heet perspectief en dat vinden we niet terug in deze nota.

Input ipv output

Dadendrang kan dit college niet ontzegd worden. Deels is het gewoon doorzetten van ingezet beleid van het vorige college. De ‘daden’ blijven echter steken in het formuleren van plannen en er geld voor reserveren.Niet doordacht, niet gemotiveerd en niet onderbouwd, niet SMART, geen doorkijk naar resultaten. Slechts input in plaats van output!

En weer heel veel overheid bemoeienis, beleid ingezet vanuit en door de gemeente, terwijl dit college zo zou inzetten op het meedenken en meedoen van de stad en het eigen initiatief van inwoners en bedrijven voorop zou staan.

Toch herkent de VVD ook zeker enkele zaken, die wij ook zouden willen realiseren en passen in ons perspectief. Maar de aanpak verschilt, daarover gaan we graag het gesprek aan en verwachten we debat in de raad om samen vooruit te kijken.

De nota blijft steken in een verlanglijstje of een soort ‘to do list’. Het geeft ons niet de benodigde onderbouwing. Het hoe ontbreekt, evenals concrete doelen en resultaten. En daar is het toch uiteindelijk wel allemaal om te doen.

Lees snel verder in de bijlage..


Schoon Belonen

Klein lichtpuntje van de avond was de motie 'Schoon Belonen', die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. zie ook Schoon Belonen op onze Facebook pagina