• Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

  De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Lees verder

 • Perspectiefnota 2018 – 2021

  Perspectiefnota 2018 – 2021 Een helder compact verhaal, deze Perspectiefnota! Fijn dat het coalitieakkoord, inclusief de aanvulling, hierin alle ruimte krijgt. Ook voor 2018 is dekking gegarandeerd. Daaruit blijkt de kracht van dit college, de vier wethouders, die hun rug recht hebben gehouden voor Gorinchem. Een prestatie van formaat! Na een lastige periode kan er met optimisme aan de stad worden gewerkt. De financiën zijn op orde, zaken uit ons akkoord zijn gerealiseerd of staan op de rit. We kunnen met tevredenheid constateren dat de sport een impuls krijgt door de nieuwe, moderne velden. En dat er de afgelopen periode hard gewerkt is aan open en transparant besturen, dat begint zijn vruchten af te werpen. Zo blijkt dat juist verandering van binnenuit een grote bijdrage levert aan participeren, mee laten denken en sturen. Daar waar dit gebeurt, ontstaat weer vertrouwen en nieuwe inspiratie. De VVD ziet veel mogelijkheden! Lees verder

 • Democratie een verworvenheid

  Nog geen eeuw geleden hadden vrouwen geen kiesrecht en was er weinig inspraak van de bevolking. In 1919 kreeg iedereen stemrecht en was onze democratie geboren. Lees verder

 • Het gaat beter in Nederland

  Het gaat beter met Nederland. We willen dat iedereen daar de vruchten van plukt Lees verder

 • 2017

  De beste wensen voor 2017 Lees verder

 • Begroting 2017 een om trots op te zijn

  De begroting 2017 van Gorinchem door Fractie voorzitter Attie Mager Lees verder

 • Coalitie akkoord 2.0

  Aanpassing coalitie akkoord - voortschrijdend inzicht Lees verder

 • Nieuwe partijstructuur van de VVD

  De VVD heeft vele afdelingen samengevoegd tot netwerken. Ook is het binnen de VVD mogelijk actief te zijn zonder lidmaatschap. Iedereen is welkom Lees verder

 • De veiligheid in Gorinchem

  De veiligheid in Gorinchem Lees verder

 • Perspectief nota 2017 - 2020

  Donderdag 7 juli 2016 werd de Perspectiefnota 2017-2020 behandeld in de raadszaal van het stadhuis van Gorinchem. Best spannend om met een minderheidscoalitie de Gorinchemse financien te bespreken. Onder het bewind van dit college zijn zaken op orde gebracht en dat willen we graag zo houden! Lees verder

 • VVD verder in minderheidscoalitie

  25 mei − De week na Pinksteren was een turbulente week in de Gorinchemse politiek. Door het vertrek van een lid van het college is er na rijp beraad besloten om met de vier coalitiepartijen VVD, SP, CU/SGP, GL en hun vier wethouders verder te gaan en zo continuïteit van bestuur te garanderen. Lees verder

 • Raadsvergadering 3 maart 2016

  © Attie Mager

  25 mei − Twee nieuwe fractieassistenten voor de VVD, Bernd Voorsluijs en Jaap Wientjes Lees verder

 • Visie perikelen

  © Attie Mager

  25 mei − Visie op, voor of van Gorinchem Het traject 'Visie op/van/door/voor de stad' wordt door de VVD kritisch bekeken. Het gaat ons met name om de weg naar de visie. Een visie zelf is al ingewikkeld genoeg, dus is het goed dat de weg naar een visie zorgvuldig is. Lees verder

 • Terug aan tafel!

  15 maart − Open havendag aangevuld met open tafeldag Lees verder

 • Veiligheid in de Gemeente Gorinchem

  07 maart − Senioren blijken volgens cijfers banger te worden, bemoei je er maar niet mee met de ellende op straat is veelal het devies. Je kunt toch niks doen. Niemand zal je helpen en als oud mannetje heb ook maar beperkt aantal mogelijkheden. Lees verder

 • Bestuurlijke vernieuwing 2016

  21 januari − Vanaf nu heeft de gemeenteraad een andere vergaderstructuur. Lees verder

 • Begroting in één oogopslag

  05 november − Begroting 2016 gemeente Gorinchem Lees verder

 • Raadspraat, column in Stad Gorinchem

  23 oktober − Raadspraat, column in Stad Gorinchem Lees verder

 • Onthulling van het oude stadswapen

  05 oktober − In de raadszaal werd het oude stadswapen onthuld dat van 1861 tot 1995 aan de gevel van het oude stadhuis hing. Restaurator Bernard Siera en conservator Rob Kreszner ondersteunden de burgemeester bij de onthulling. Lees verder

 • Vluchtelingen in Gorinchem

  05 oktober − Vluchtelingen in Gorinchem 28 oktober 2015 - De VVD is van mening dat de gemeente de maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid heeft om in deze tijd vluchtelingen in Gorinchem op te vangen. Daarbij zien we nauwlettend toe op het aantal, de veiligheid en de duur van het verblijf. Lees verder